Incendi a la Ribera d’Ebre

Catalunya, Espanya

DATES: 26 DE JUNY DEL 2019  |  SATÈL·LIT: SENTINEL 2  |  CATEGORIA: INCENDIS
El 26 de juny del 2019 es va iniciar un incendi forestal al terme municipal de La Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre, Tarragona) que va assolar les Terres de l’Ebre i va deixar centenars de caps de bestiar calcinats i més de 5.000 hectàrees de terreny agroforestal cremades. L’incendi es va aconseguir perimetrar al cap de tres dies però no es va donar per extingit fins al 7 de juliol. La seva ràpida propagació i la impossibilitat de frenar-ne l’avenç per mitjans humans, situen aquest incendi entre els més virulents de Catalunya en els darrers deu anys, només per darrere del gran incendi forestal que el 2012 va tenir lloc a l’Alt Empordà.

Les causes de la ignició situen l’origen del foc al femer de gallinassa d’una granja situada al mateix municipi. La fermentació dels fems genera una autocombustió que, en condicions de temperatures altes, pot ocasionar un incendi. En canvi, les causes de la seva propagació tenen més a veure amb raons climàtiques i amb el model territorial.


D’una banda, les Terres de l’Ebre és un territori que ha perdut població de manera continuada durant les darreres dècades. Aquest fenomen, també conegut com a èxode rural, ha propiciat l’abandonament de camps de conreu que tradicionalment actuaven com a tallafocs. El creixement espontani de vegetació als camps abandonats ha estat el responsable de l’increment de la massa forestal que, en l’actualitat, forma un bosc continu al territori. 


De l’altra, el període de sequera estival del clima mediterrani i les altes temperatures en el mateix període creen un escenari idoni per a l’activació i la propagació dels incendis forestals. En el cas de la Ribera d’Ebre, el vent càlid i sec van fer que el foc iniciat al femer es propagués ràpidament i esdevingués potencialment perillós.

 

Ribera d’Ebre el 25 de juny (equerra) i 30 de juny (dreta) de 2019. Combinació de bandes en color natural (4-3-2). CC BY 4.0 Sentinel Hub EO Browser.

Si observem la imatge de satèl·lit anterior, podem veure com, amb la combinació de bandes de color natural, pràcticament no es distingeix el terreny cremat de la resta. En canvi, si ens fixem en la imatge següent, que combina les bandes 12-8-4, podem identificar la zona calcinada per l’incendi.
Ribera d’Ebre el 25 de juny (esquerra) i 30 de juny (dreta) de 2019. Combinació de bandes en fals color (12-8-4). CC BY 4.0 Sentinel Hub EO Browser.
La disponibilitat d’imatges sense núvols determina en quina mesura disposem d’imatges que ens permeten estudiar l’evolució des de l’inici del foc fins al final, passant per les fases intermèdies. En el cas de la Ribera d’Ebre només disposem d’imatges de satèl·lit del dia que va començar l’incendi i el moment en què es dona per extingit. Això fa que no puguem veure l’evolució del foc i només ens permet avaluar-ne les conseqüències.

Explora aquesta història a través d'EO Browser.

Edusat explora aquests fenòmens des de l’espai i posa a l’abast una guia didàctica per entendre els efectes del canvi ambiental global a l’aula.